Bakarni kablovi i njihova široka upotreba

Bakarni kablovi i njihova široka upotreba. Bakar je materijal koji ima široku primenu zbog činjenice da je izuzetno pogodan za kalupljenje i može se u potpunosti reciklirati. Uz to, on je odličan provodnik električne energije. Mnogi mrežni kablovi se proizvode od bakra i dolaze sa čvrstim ili upredenim žicama. Gde se bakar najčešće koristi i kako dolazimo do njega?

Ruda bakra i kreiranje bakarnih kablova

Prvi korak je prikupljanje nove sirovine, tj. rude iz zemlje. Ruda bakra nalazi se u rudnicima u različitim delovima sveta. Kada se ruda vadi, ona se pojavljuje u obliku stena, i sadrži koncentraciju minerala koji se javljaju prirodno i sadrže metalne elemente. Ove stene moraju biti slomljene da bi se bakar izvukao iz njih. Za ovaj proces postoje različite metode.

Mašina za ekstruziju se koristi za stvaranje bakarne žice tako što se metal provlači kroz seriju ekstruzionih kalupa da bi se stvorio određeni oblik. Prilikom kreiranja kablova, bakar počinje kao „ingot“, što je u osnovi velika cigla od čistog bakra. Ovaj oblik bakra se zagreva. Kada dostigne određenu temperaturu, mašina počinje da vuče i formira bakar u dugačke niti. U ovoj fazi se odlučuje koje će debljine biti kabl.

U ovom obliku, kao sveža bakarna nit, bakar je krut i krhak. Ovakav mora proći kroz proces koji se zove „žarenje“, što znači da žica mora biti tretirana toplotom da bi postala savitljiva. Bakar se zatim potapa u vodu odmah nakon dostizanja željene toplote, tako da se metal može ohladiti što će smanjiti rizik od oksidacije. Mašina povlači metal i potapa ga u vodenu kupku kako bi se ohladio i završio proces formiranja. Bakar bi sada trebao biti mekan i savitljiv i može se koristiti za izradu kabla.

Bakar iz recikliranih izvora

Prednost bakra je to što se bakar može reciklirati – a procenjuje se da oko polovina bakra u Evropi potiče od recikliranih materijala. Stari kablovi se prikupljaju kroz proces otkupa sekundarnih sirovina i posebne mašine se koriste za njihovo sečenje kako bi se dodatno olakšala obrada. Ove mašine se takođe koriste da pomognu u odsecanju gumene izolacije koja obično pokriva stare kablove.

Kada se guma ukloni, sirovi bakar koji je unutra je izložen i izolovan. Žice se zatim ubacuju u specijalnu mašinu spremnu da ih preradi u nove bakarne žice. Ova mašina seče staru bakarnu žicu u standardizovane komade bakra kako bi kasnije bilo lakše rukovati njima.

Najčešća upotreba bakra

Bakarna žica ima najbolju električnu provodljivost posle srebra. Pošto se srebro ne može priuštiti za svakodnevnu upotrebu, bakar se veoma široko koristi.

· Ranije je bakar bio glavni deo telekomunikacija jer se koristio u telefonskim žicama koje su se koristile na telefonskim stubovima.

· Snabdevanje kuće električnom energijom i isporuka svih uređaja je jedna od glavnih upotreba bakarne žice. Kako su žice duktilne, mogu se savijati i vrlo lako se koriste gde god su potrebne.

· Bakarne žice se mogu lako koristiti u automobilima zbog njihove sposobnosti da se lako savijaju.

Kao široko reciklabilni materijal, bakar se često nalazi u otkupu i za njega možete dobiti čak i 700 dinara po kilogramu. Ukoliko imate višak bakra i bakarni kablova, reciklažni centar vrši otkup odmah po merenju.

Reciklažni centar vrši otkup sekundarnih sirovina!