Aluminijum i reciklaža

Aluminijum i reciklaža. Šta je ono što mi radimo i kako se reciklira metal se može razlikovati u zavisnosti od vrste metala i same lokacije na svetu. Metali imaju različite tačke topljenja a mi ćemo opisati proces recikliranjaa aluminijuma kod nas i na zapadu i zašto je bitno da odvojite vaš aluminijumski otpad za reciklažu.

Reciklaža aluminijuma

Reciklaža aluminijuma, na našu veliku radost, ima nešto viši standard reciklaže u odnosu na druge materijale. Nijedan proizvodni materijal se češće ne vraća u pogone za reciklažu od aluminijuma. Da napravimo neko poređenje, dovoljno je reći da se oko 67 procenata svih aluminijumskih limenki reciklira, dok je to samo devet odsto za plastične boce. Ovo je statistika iz sveta, dok su na našim prostorima ovi procenti znatno niži.

Reciklaža aluminijuma je isplativa jer je vađenje ovog metala iz rude je skupo, zagađuje životnu sredinu i troši značajnu količinu energije.

Aluminijum

Aluminijum ima široku upotrebu u skoro svim industrijama. Lagan je i veoma fleksibilan, ali je i jak kada se kombinuje sa drugim metalima. Aluminijum je otporan na koroziju i može se obrađivati, savijati, zavarivati, sužavati i legirati, i ne degradira se pri višekratnoj upotrebi, koja može da traje beskonačno. Tačnije, aluminijum ne gubi svoje karakteristike bez obzira na to koliko puta ga reciklirate. Kao takav, možete nastaviti da ga reciklirate bez straha da ćete istrošiti aluminijumski materijal.

Reciklaža na našim prostorima vs reciklaža na zapadu

Nesporivno je proces reciklaže svih sirovina na zapadu daleko napredniji nego kod nas. Ovo je rezultat njihove više svesti, a nažalost i gore prakse u smislu potrošačkih navika. Naša postrojenja za reciklažu imaju svoje načine a mi ćemo pokušati da ih jednostavno iznesemo.

Kod nas se najpre sakupljaju aluminijumski proizvodi koji su korišćeni i bačeni, posebno stare limenke. Ovakav aluminijumim se natapa kiselinom, tako da se dizajn i nazivi brendova uklanjaju i nestaje taj deo ambalaže. Treće, aluminijum koji se dobija se drobi tj. usitnjava i topi u peći. Kada se aluminijum potpuno istopi, rastopljena smeša se sipa u kalupe, te se tečni metal pretapa u blokove koji se kasnije koriste za izradu novih predmeta od aluminijuma.

Na našim prostorima, predmeti od aluminijuma se najčešće sakupljaju sa deponija i šalju malim privatnim preduzećima kao što je naš Reciklažni centar, dok je na zapadu sam proces reciklaže deo svakodnevnice pa se inicijalno preskače proces prikupljanja sa lokalnih deponija.

Na zapadu se sav otpad od aluminijuma inicijalno šalje u postrojenja koja vrše reciklažu. Tu se najpre vrši sortiranje gde se koriste magneti za odvajanje metala, što ostavlja aluminijum iza sebe jer on ne reaguje na magnet. Aluminijum se onda secka na male komade i nakon mehaničkog i hemijskog čišćenja,

spreman je za topljenje. U pretopljenoj formi se čisti ponovo, za uklanjanje različitih otpadnih proizvoda koji nastaju u procesu topljenja. Legure aluminijuma se stvaraju dodavanjem metala kao što su bakar, cink, magnezijum i slično. Ovako formirani blokovi metala se mogu ponovo koristiti.

Zaključak o otkupu i reciklaži aluminijuma

Dakle, nakon što popijete neko osvežavajuće piće koje dolazi u limenci, ostaje vam jedno pitanje. Pitajte se šta možete da uradite sa limenkom?