Otkup sekundarnih sirovina Požarevac

Otkup sekundarnih sirovina Požarevac. Sekundarne sirovine su svi materijali koji su već bili u upotrebi, koji su korišćeni ali se mogu reciklirati. Reciklaža kao navika modernog doba je i kod nas sve prisutnija, pre svega zbog očuvanja životne sredine. Uz otkup sekundarnih sirovina u Požarevcu, priključite se pravim odlukama, rešite se otpada i zaradite.

Glavni razlozi da višak sekundarnih sirovina prodate u otkup

1. Očuvanje životne sredine

Imajući u vidu stalno širenje deponija i emitovanje štetnih gasova, činjenično bi se situacija poboljšala kada bi se sve sirovine aktivno reciklirale umesto odmah nosile na otpad. U periodu od nekoliko hiljada godina se svaka sirovina raspada i razgrađuje u prirodi te se reciklažom svaki material u kratkom roku obrađuje za ponovnu upotrebu.

2. Finansijska isplativost otkupa sekundarnih sirovina

Mi smo jedinstveni način da zaradite na sirovinama koje su vama svakako otpad. Štedimo vam i vreme i trud a uz to pružamo priliku da zaradite. Ukoliko na raspolaganju imate sekundarne sirovine kojih se morate rešiti, kontaktirajte nas. Otkup sekudarnih sirovina Požarevac za velike količine dolazi na adresu, a isplata se vrši odmah po merenju. Sve sirovine imaju unapred definisanu cenu koja je formirana po kilogramu. Za veće količine vam nudimo i korekciju cene.

Šta sve spada u sekundarne sirovine?

Šta sve spada u sekundarne sirovine je uređeno Zakonom. U smislu Zakona o porezu na dodatnu vrednost (Zakon o PDV) utvrđeno je da se u sekundarne sirovine ubrajajaju otpaci i ostaci od gvožđa i čelika, bakra, nikla, aluminijuma, olova, cinka, kalaja, volframa, molibdena, magnezijuma, kobalta, bizmuta, kadmijuma, titanijuma, cirkonijuma, antimona i mangana, otpaci pri proizvodnji gvožđa i čelika, ostaci koji sadrže metale, arsen ili jedinjenja metala i arsena, otpaci i ostaci od plemenitih metala (zlato, srebro, platina, iridijum, rodijum i paladijum), otpaci i ostaci hartije ili kartona za ponovnu preradu, stakleni krš i ostali otpaci od stakla, strugotine i ostaci od plastičnih masa, strugotine i ostaci od gume (osim tvrde gume), prah i granule dobijene od tih proizvoda, kao i otpaci od tekstila, kože, imitacija kože i krzna.

Firme koje se bave otkupom sekundarnih sirovina su usko specijalizovane za prikupljanje, transport i obradu datih sirovina za ponovnu vrednost. Pozovite na brojeve telefona i informišite se o tome sa kojom sekundarnom sirovinom određena firma posluje. Najčešće se prikupljaju sledeće sekundarne sirovine:

· Metal (gvožđe, aluminijum, bakar, olovo, prohrom, lim, mesing, bronza…);

· Korišćene sirovine i otpad (bakarne cevi, bakarne trake, bakarni limovi, čaure, kablovi, elektro motori, offset ploče, akumulatori, baterije, električna i elektronska oprema, svi sastavni delovi, sklopovi i potrošni materijal koji su deo dobra koje se odbacuje).

Cena otkupa sekundarnih sirovina Požarevac

Imamo dugi niz godina iskustva i veliki broj zadovoljnih klijenata. Naše cene su u skladu za svetskim cenama i javnim informacijama na berzi, te nas slobodno pozovite ukoliko naš websajt ne daje odgovore na sva pitanja koje imate.

Cene su navedene za kilogram sirovine. Umesto da sami angažujete i platite prevoz vašeg otpada do deponije, pozovite nas! Možete nam sami transportovati vaše sirovin ili mi možemo doći na adresu. U svakom slulaju ste na dobitku s vremenom i novcem.

Zaradite već danas, pozovite nas na broj telefona!

U Požarevcu vršimo:

  • Otkup metala

  • Otkup gvožđa

  • Otkup bakra

  • Otkup aluminijuma

ili neku drugu sekundarnu sirovinu, mi smo tu da izvršimo otkup i platimo najbolju otkupnu cenu.

Pozovite +381637254551