Otkup bakra

Otkup bakra. Kontaktirajte naš Reciklažni centar za sve informacije o trenutnim cenama bakra na svetskoj berzi, kao i u otkupu. Dogovorite dolazak na adresu jer smo mi spona između ekologije i direktne zarade.

Upotreba bakra u svakodnevnici

Bakar je relativno mek metal te se lako može oblikovati i imati široku upotrebu. Odlično provodi toplotu i struju te se koristi u izradi tehnike i spada u osnovni sastojak bronze. Od visokog je značaja zbog malih rezervi i velike primene, te njegova eksploatacija i upotreba mora biti racionalna i odgovorna. U građevinarstvu se bakar koristi kao krovni pokrivač i za izradu oluka, kao i materijal za oblaganje fasada. Odlivci od čistog bakra koriste se najviše za izradu delova mašina u elektrotehnici, za elektropeći, agregate i slično.

Šta se sve može prodati u otkup bakra?

Bakar se i kao otpad deli na klase.

  • · U prvu klasu spada bakar debljine preko 1mm i obuhvata bakarne cevi, bakarne šipke, užad, limove i trake, šine, granule, bakarne licnaste pletenice i industrijski otpad debljne preko 1mm.
  • · U drugu klasu spadaju bakarne cevi, užad, limovi i trake, granule kao i industrijski otpad tanji od 1mm. Druga klasa je generalno bakar debljine ipod 1mm.
  • · U treću klasu spada bakar u obliku lak žica, žica sa presvlakama (kalaj, nikl, cink) i slično.

 

Reciklaža bakra i odgovornost

Reciklažom bakra može se sačuvati znatna količina energije, te je momenat da se uključite u aktivnu brigu o okruženju. Reciklaža bakra je proces kojim se otpad bakra prerađuje u osnovnu sirovinu koja može da se vraća u proizvodnju drugih proizvoda od bakra. Jedini odgovoran način da se rešite metalnog otada je prodaja u otkup. Firme koje se bave otkupom metalnog otpada poseduju posebne dozvole i pravilnike za rukovanje metalima, te je prikupljanje, sortiranje i rukovanje sirovinama strogo uređeno. Kontaktirajte nas, zaradite i budite odgovorni.

Otkup bakra u Beogradu i Smederevu

Bavimo se otkupom bakra na teritoriji Beograda i Smedereva. Ukoliko imate nešto od metalnih sirovina viška, pravo je vreme da vaš otpad pretočite u novac. Za veće količine vam predlažemo da nas kontaktirate jer možemo doći na adresu i odmah po merenju bakra izvršiti plaćanje. Kompletan metal se meri i cena se formira po kilogramu. Sarađujemo sa kompanijama, firmama, gradilištima, postrojenjima, kao i fizičkim licima.

Cena bakra u otkupu

Cene svih metala u otkupu se formiraju na osnovu svetske berze metala, koja se redovno ažurira. Shodno tim cenama i mi prilagođavamo cenovnik sirovina u otkupu. Naše cene možete videti istaknute na sajtu i izražene u kilogramima, ali nas za veće količine možete kontaktirati i napraviti dogovor jer su podložne korekeciji spram količine. Isplatu dobijate odmah po merenju.

Pozovite +381637254551