Otkup bakarnih kablova

Otkup bakarnih kablova a naročito bakra je jedna od osnovnih delatnosti kojom se bave reciklažni centri na našim prostorima. U cilju vaše zarade a našeg rada na očuvanju životne sredine, vršimo otkup bakra i otkup bakarnih kablova. Kontaktirajte nas za ponudu i mi dolazimo na adresu!

Otkup i reciklaža bakarnih kablova

Prikupljanje, transport, obrada i priprema sekundarnih sirovina kako bi se one iznova upotrebile, je naša osnovna delatnost. Reciklaža korišćenih kablova podrazumeva detaljan pregled vaših sirovina i njiovu analizu kako bi se tačno utvrdila njihova vrednost. Otpadni kablovi dolaze u širokom spektru različitih vrsta te smo mi specijalizovani za njihovo prikupljanje i sortiranje.

Otkup i cena korišćenih kablova zavisi pre svega od njihovog sastava, to jest, procenta učešća metala (bakra ili aluminijuma).

Naša firma svakodnevno vrši otkup svih vrsta metala, a posebno bakra i bakarnih kablova, kako od pravnih, tako i od fizičkih lica. Ne postoji mala količina sekundarnih sirovina, jer svakom količinom otpada koji se adekvatno prikupi i reciklira vi doprinosite očuvanju resursa. Mi imamo smo i sopstvenu transportnu mrežu, koja nam omogućava efikasan i pouzdan transport bakarnih kablova.

Proces otkupa i reciklaže bakarnih kablova

Proces je vrlo jednostavan i tako smo ga osmislili da bismo vama olakšali i pružili mogućnost da se rešite viška sekundarnih sirovina koje su vama otpad, a nama su dragocene. Nakon što nam donesete vaše bakarne kablove ili ih mi pokupimo na vašoj adresi (dolazimo na adresu ukoliko raspolažete većom količinom sirovina), kablovi se detaljno čiste. Na njima su neretko nečistoće u vidu maltera i betona koje se moraju odstraniti pre sortiranja.

Sortiranje se vrši jer postoje tri osnovne vrste granulata kao krajnjeg proizvoda.

Linija za reciklažu kablova ima separatore i granulatore kablova, posle kojih se kablovi komadaju. Krajnji rezultat u procesu usitnjavanja bakarnih kablova je bakarni granulat potpuno očišćen od otpadne plastike. U tom obliku se može koristiti za dalju proizvodnju.

Društveno odgovorno odlaganje otpada

Naša firma je tu da utiče na održivi razvoj i očuvanje životne sredine tako što prikupljeni otpad efikasno preradimo po poslednjim regulativama i pravilima (u skladu sa Zakonom) i učestvujemo u formiranju sirovine adekvatne za ponovnu upotrebu. Pre nego se odlučite za preduzeće kojem dajete svoj otpad, proverite da li poseduje integralne Dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman otpada.

Klase bakarnog otpada

Bakarni otpad se deli na prvu, drugu i treću klasu.

  • U prvu klasu spadaju: bakarne cevi debljine zida preko 1.0 mm, bakarne šipke, guljeno bakarno uže izrađeno od žice prečnika preko 1.0 mm, bakarni limovi i trake debljine preko 1.0 mm, bakarne šine debljine preko 2.0 mm, bakarne granule preko 1.0 mm, bakarne licnaste pletenice, pres ostaci, idustrijski štanc debljine preko 1.0 mm.
  • U drugu klasu spadaju: bakarne cevi debljine zida ispod 1.0 mm, guljeno bakarno uže izrađeno od žice prečnika ispod 1.0 mm, bakarni limovi i trake debljine ispod 1.0 mm, bakarne granule do 1.0 mm, pres ostaci, idustrijski štanc debljine ispod 1.0 mm.
  • U treću klasu padaju: lak žica, licnasta žica/vinklerska žica, žica sa prevlakom od kalaja, nikla ili cinka, kao i bakarni špon sa max 0.5% ulja, vlage, emulzije.

Otkup bakarnih kablova kao bitna navika modernog društva

Imajte u vidu da su bakarni kablovi najpristupačniji za masovnu upotrebu. Bakar spada u meke metale, te se njegovi dugi provodnici lako rastežu i kidaju pod uticajem sile. To ih čini jako lakim za obradu i manipupaciju pa je njihova upotreba široka. Ona dovodi do velikog iskorišćavanja resursa iako se radi o otpadu koji se može redovno reciklirati.

Kontaktirajte nas za ponudu jer mi isplatu vršimo odmah po merenju. Dopunite budžet prodajom vaših starih bakarnih kablova firmi koja se bavi otkupom sekundarnih sirovina i bakarnih kablova. Zaradite već danas.

 

Pozovite +381637254551