Metal iz recikliranih izvora vs nova sirovina

Metal iz recikliranih izvora vs nova sirovina. Skoro svaki metal se može reciklirati i ponovo koristiti, a zahvaljujući njegovim svojstvima, može se reciklirati bez narušavanja njegovog integriteta ili trajnosti. Kakav je metal iz recikliranih izvora u odnosu na novu sirovinu i koje su razlike?

Svojstva metala

Metal je neverovatno svestran materijal, koji se koristi u svim aspektima naših života, svakoj proizvodnji i industrijskoj grani. Umesto da trošite vredne resurse tražeći nove materijale za građevinske i proizvodne procese, izaberite reciklirani metal da biste uštedeli vreme i novac uz uštedu energije.

Prednosti recikliranog metala

Slično drugim recikliranim materijalima, masovna ponovna upotreba metala ima moć da utiče na globalne cene ovih preko potrebnih resursa. Svedoci smo velikih povećanja cena apsolutno svih sirovina kao i gotovih proizvoda, te je bitno da znamo da masovna reciklaža znači niže troškove za proizvodnju metalnih materijala, stvarajući snižene cene u svim industrijama uz promociju ekološke održivosti.

Glavna razlika i benefit je ušteda energije, jer snaga koja se koristi za stvaranje recikliranih metala nije čak ni uporediva sa onim što je potrebno za iskopavanje sirovina ukoliko bismo za našu proizvodnju koristili nove.

Poništavanje štete koju smo naneli atmosferi i našoj Zemlji biće teško, ali možemo početi tako što ne izazivamo dalju štetu. Odličan način da to počnete je smanjenje emisija koje se ispuštaju u životnu sredinu. Traženjem kupaca za otpadni metal i recikliranjem metala umesto rudarenja za njih, smanjujemo proizvodnju emisija, štitimo podzemne vode od zagađenja i smanjujemo broj kratera koje stvaramo na našoj Zemlji.

Ali pored koristi za životnu sredinu, važno je ohrabriti više pojedinaca, porodica i preduzeća da recikliraju sve neželjene predmete koje imaju napravljene od metala, jer recikliranje starog metala ima dobar ekonomski smisao. Daje veliki doprinos „cirkularnoj ekonomiji“, pri čemu je otpadni metal jedan od temeljnih materijala koji se može preoblikovati u novu upotrebu.

Kako se reciklira metal?

Jedan od glavnih načina na našim prostorima da doprinesete svim benefitima jeste da uspostavite kontakt sa lokalnim postrojenjima koja vrše otkup metala, sekundarnih sirovina, tehnike i kablova kako biste čak i uz zaradu uspeli da se rešite onoga što je vaš otpad i tako pomognete našu ekonomiju i proizvodnju od recikliranih sirovina.

Ovo znači da ako u svom životnm prostoru ili poslovnom prostoru imate stare predmete koji sadrže metal, nemojte ih bacati. Na taj način oni završe na deponijama a njihova upotrebna vrednost nije smanjena.

Danas među proizvođačima postoji velika potražnja za otpadnim metalima kao što su aluminijum, bakar, čelik, mesing i gvožđe. Ovi metali se mogu uspešno reciklirati i ponovo koristiti mnogo puta za kreiranje novih proizvoda i za širok spektar namena, uključujući proizvode koji završavaju u našim domovima, kancelarijama i za proizvodnu i građevinsku industriju.

Reciklažni centar vrši otkup sekundarnih sirovina!