Reciklaža uz otkup metala

Reciklaža uz otkup metala. Skoro sve oko nas sadrži neki procenat metala, i nažalost, velika količina ovih metala završava na deponijama. Sve od konstrukcija za objekte, kablova, automobila do najsitnijeg posuđa se može reciklirati uz odgovarajuća postrojenja koja se time bave. Način da se zaobiđe ova vrsta nepotrebnog otpada je da svoj metalni otpad odnesete na reciklažu u neku od firmi koja se bavi otkupom sirovina za dalju upotrebu. Jedna od njih je i baš naš reciklažni centar.

Zašto se reciklira metal?

Metali spadaju u one resurse i materijale koji se mogu iznova i iznova reciklirati bez degradacije njihovih svojstava. Reciklaža metala nam omogućava da očuvamo prirodne resurse, dok je za preradu potrebno manje energije nego za proizvodnju novih proizvoda koristeći nove sirovine.

Proces recikliranja metala

1. Prikupljanje metala

Proces sakupljanja metala se razlikuje od onog za druge materijale zbog veće vrednosti otpada. Na našim prostorima, malo je firmi poput Reciklažnog centra koje prikupljaju ili otplaćuju otpad. Mi prikupljamo metalni otpad od preduzeća i pojedinaca koji odlažu elektroniku, opremu, kućne aparate i višak građevinskog materijala. Idealno rešenje ukoliko renovirate svoj prostor i imate višak metala.

2. Sortiranje metala

Otpadni metali često dolaze u najrazličitijim oblicima kod nas i od vitalnog je značaja da odvojimo sve materijale pre recikliranja. Proces sortiranja pomaže da se osigura da se različite vrste metala na odgovarajući način sortiraju za dalji proces obrade.

Nešto se mora sortirati ručno, dok se drugi komadi sortiraju koristeći magnete i senzore za otkrivanje različitih vrsta materijala. Ovako sortiran otpad se može usitniti. Usitnjava se na manje komade, čime se osigurava da se može lakše rastopiti. Što su komadi manji, očekuje se smanjeno vreme potrebno za završetak topljenja i omogućava se manje emisija tokom sagorevanja, čineći proces recikliranja prihvatljivijim za planetu i našu okolinu.

3. Topljenje i čišćenje metala

U zavisnosti od tačke topljenja metala, ovaj proces može potrajati nekoliko minuta ili nekoliko sati.

Visoka toplota na kraju pretvara metalne otpatke u rastopljeni metal, koji lako može da formira nove proizvode. Sistem elektrolize se koristi za uklanjanje svih zagađivača ili nečistoća koje mogu ometati stvaranje konačnog materijala tj. sirovine za dalju proizvodnju.

 

Šta se najčešće reciklira?

Najsigurniji način, ukoliko ne znate, jeste da pitate! Svaka firma koja se bavi otkupom sirovina za dalju reciklažu ima jasno istaknute telefone koji baš za to služe. Pitati šta se može reciklirati u vašoj blizini je jedna od najpametnijih stvari koju možete da uradite kako biste bili sigurni da ćete preusmeriti što više otpada sa deponija, a da pritom i zaradite.

Postoji širok spektar materijala koji se mogu reciklirati. Kod nas se sistemi recikliranja i dalje razvijaju, ali najčešće ukljčujučuju papir i staklo, većinu metala i plastike. Hrana i organski otpad tog tipa se i dalje kod nas retko reciklira, pa se preporučuje kompostiranje u kućnim uslovima.

Otkup i reciklaža sekundarnih sirovina u Srbiji

Kod nas, najčešće se radi sa metalima, i to bakrom, gvožđem, aluminijumom, limom, kablovima, mesingom itd. U ovo spada i veliki deo električng i elektronskog otpada, te nas slobodno kontakirate kako bismo se dogovorili oko preuzimanja.

Reciklažni centar vrši otkup sekundarnih sirovina!